Percakapan Bahasa Arab

Mempelajari bahasa arab sebenarnya cukup mudah, kamu dapat mempelajarinya dengan menggunakan percakapan bahasa Arab dengan artinya yang mudah dipahami. Ketahui penggunaan bahasa Arab di bawah ini.

Sebelumnya yuk kita pelajari terlebih dahulu mengetahui bagaimana belajar bahasa arab yang mudah dan menyenangkan.

Tips Belajar Bahasa Arab

Diantara kalian pasti sudah ada yang mencoba berbagai hal untuk bisa dan mampu dalam menguasai bahasa arab, tapi tidak ada hasilnya, atau hasilnya kurang memuaskan.

Mungkin kamu kurang mengatur dan membiasakan diri dengan kegiatan belajar bahasa arab yang kamu lakukan. karena ada sebuah survei yang menerangkan bahwa sesorang gagal dalam menguasai bahasa arab adalah dikarenakan salah dalam langkah belajar dan sistematikanya.

Tips dibawah ini dapat kamu coba, mudah-mudahan dengan kamu mempraktekannya. Kamu bisa berhasil dalam menguasai bahasa arab seperti terbiasa menggunakan bahasa Indonesia dan percakapan bahasa arab kamu semakin lancar saja.

Langkah 1: Perbanyaklah Latihan Melafalkan Huruf-Huruf Hijaiyah

Latihlah dirimu dengan mengucapkan bunyi huruf dalam bahasa arab atau hijaiyah terutama pada 10 Huruf dibawah ini:

Terlebih khusus 10 huruf berikut ini:

  1. Tsa’ (Tsa – Tsi – Tsu)
  2. Ha’ (Ha’ – Hi’ – Hu’)
  3. Kho (Kha – Khi – Khu)
  4. Dzal (Dza – Dzi – Dzu)
  5. Syin (Sya – Syi – Syu)
  6. Shod (Sha – Shi – Shu)
  7. Dhood (Dha – Dhi – Dhu)
  8. ‘Ain (‘A – ‘I – ‘U)
  9. Ghain (Gha – Ghi – Ghu)
  10. Qoof (Qa – Qi – Qu)
Karena pada 10 huruf tersebut tidak ada bunyinya dalam huruf alphabet bahasa Indonesia.

Langkah 2: Gunakanlah Kosakata Bahasa Arab Yang Paling Sering Kamu Jumpai

Setelah mempraktekan langkah 1, selanjutnya jika sudah lancar pengucapan. Cobalah untuk berlatih menggunakan kosakata yang paling sering dijumpai di kehidupan kamu caranya seperti dibawah ini:

Langkah 3: Pelajarilah Metode Bahasa Arab yang Cocok Denganmu

Percakapan Perkenalan dengan Bahasa Arab

percakapan bahasa arab

voanews.com

Apabila kamu masih bingung menggunakan bahasa arab saat berkenalan dijalan untuk mengetahui informasi maka bisa mengetahui percakapan bahasa Arab perkenalan yang terdapat di bawah ini.

Percakapan Perkenalan dengan Bahasa Arab

Muslim : assalamualaikum. hal yumkinuk ‘an taqabl? (Assalamualaikum. Boleh berkenalan?)

Nurdin  : Waalaikumsalam. yumkinuk dhalik. hal ‘astatie musaeadatuk? (Waalaikumsalam. Boleh. Ada yang bisa saya bantu?)

Muslim : hkdhaan ‘urid alsafar ‘iilaa sharie MT Haryono , hal taelam? (Muslim : Begini Mas saya mau berpergian ke jalan MT Haryono, apakah kamu tahu?)

Nurdin  : ‘awh nem , ‘ana ‘aerif , ya ‘akhi. hal targhab fi rukub wasayil alnaql aleamm? (Oh iya saya tahu mas. Mau naik kendaraan umum apa kendaraan pribadi mas?)

Muslim : maas aleamat. (Kendaraan umum mas.)

Nurdin  : ‘awh nem , yumkinuk ‘an takhudh alnaql mubasharatan min altaqatue ‘amam mas. (Oh ya bisa naik angkutan langsung dari perempatan di depan mas.)

Muslim  : rajul jayid , shukraan lika. (Baik mas terimakasih ya.)

Percakapan Di Sekolah dengan Bahasa Arab

Berikut ini contoh percakapan  bahasa Arab di sekolah yang paling mudah untuk dipahami ataupun dihafalkan oleh kamu sehingga akan lebih mudah dalam berbahasa, ini dia contoh percakapannya.

Percakapan Di Sekolah dengan Bahasa Arab

Asih   : sabah alkhyr ya eaynun. (Selamat pagi Ainun)

Ainun : sabah eashy. kayf halik. (Pagi Asih. Bagaimana Kabarmu?)

Asih   : jayid einwn. kayf halik. (baik Ainun. Bagaimana dengan kabarmu?)

Ainun : ‘ana aydana jayid jdana. (Aku juga baik ainun.)

Asih   : Ainun qad faealt wajibik PR alkhasa bk? (Ainun apakah tugas PR Bahasa Arabmu sudah dikerjakan?)

Ainun : ‘alunun. madha eank. (Sudah ainun. Bagaimana denganmu?)

Asih  : laqad faealt dhlk walakun hunak shay’ la yumkin alqiam biha. hal ‘ant ealaa aistiedad limusaeadati fi einun? (aku sudah mengerjakan tetapi ada yang tidak bisa ainun. Apa kamu bersedia membantuku Ainun?)

Ainun : bialtabe eaynuna. ma alraqm aldhy la yumkinuk tafsiruh. (Tentu saja Ainun. Nomer berapa yang tidak bisa kamu jelaskan.)

Asih : hdha raqm 7 rahimatun. (Ini nomer 7 asih.)

Ainun : ‘iidha kunt bihajat faqat lilbahth ean jamal muhimat fi alqira’at ainun. (Kalau ini kamu hanya perlu mencari kalimat penting dalam sebuah bacaan ainun.)

Asih : shukraan lak ya eaziazi. (Terimakasih ya ainun.) Ainun : murhab bika. (Sama-sama.)

 

Percakapan Bahasa Arab Sehari-hari Di Rumah Teman

Berikut ini contoh percakapan bahasa Arab latin dan artinya yang dapat kamu gunakan saat bermain ke rumah teman. Dengan begitu maka kamu lebih mudah berkomunikasi saat bermain ke rumah teman menggunakan bahasa Arab yang mudah dipahami, ini dia informasinya.

Percakapan Bahasa Arab Sehari-hari Di Rumah Teman

Anggun: Assalamualaikum Ita. (Assalamualaikum Ita.)

Ita : waaliyakumasalm ainjawn. min fadlik adkhul. Tumben ‘ant huna , faqat taeal ‘iilaa albayt man manzil aljidat? (Waalaikumsalam Anggun. Silahkan masuk. Tumben kamu kesini, baru pulang dari rumah nenek ya?)

Anggun : nem , laqad eadat lltw min manzil aljidat. (Iya ini ita aku baru pulang dari rumah nenek.)

Ita : najah bahir , kayf saeidat litalbiat aljidat waljid. kayf hi sihiyat bishakl sahih? (Wah  senengnya ya ketemu nenek dan kakek. Bagaimana keadaannya sehat kan?)

Anggun : nem alhamd lilah ‘iita bisihat jayidatin. (Iya Alhamdulillah sehat Ita.)

Ita : qumt biziarat manzil jadtik ‘aw ‘ayn tadhahab? (Kamu hanya mengunjungi rumah nenekmu atau jalan-jalan kemana?)

Anggun : bial’ams dhahabt ‘iilaa manzil alshshati ta , wahadha hu tadhkar balnsbt lk mulabis alshaati. (Kemarin aku jalan-jalan ke rumah pantai ta, ini ada oleh-oleh baju pantai buat kamu ta.)

Ita : kunt easbiana lilghayati. shukraan , rashiqatun. (Aku jadi ngerepotin. Makasih ya anggun.)

Anggun : fnhn nurahib bika. (sama-sama,ita).

Percakapan Bahasa Arab Sehari-Hari

percakapan bahasa arab

bisniswisata.co.id

Bagi kamu yang masih belajar bahasa Arab maka bisa mempelajarinya dengan mengetahui percakapan di bawah ini. Tentunya, untuk lebih mudah menghafal maka sebaiknya ketahui contoh percakapan bahasa Arab panjang dalam kehidupan sehari-hari di bawah ini.

Percakapan Bahasa Arab Sehari-hari

Ibu : hal ‘aklat laylaa? (Lili sudahkah kamu makan?)

Laylaa : ‘iinaha al’um. (sudah ibu.)

Ibu : hal tastatie lili musaeadat ‘amy? (Bisahkah lili mau membantu ibu?)

Laylaa : madha tusaeid ‘ami? (membantu apa ibu?)

Ibu : musaeidatay kuns baed ghasl alsuhuna? asif , mushkilat al’um hi li’anaha turid alaindimam ‘iilaa altalawat. (Bantu ibu menyapu setelah itu mencuci piring li? maaf ibu soalnya mau ikut pengajian.)

Lylaa : ‘am jayd. lkn alzanabiq tantahi min alwajibat almadrasiat awlaan? (aik ibu. Tapi lili selesaikan tugas sekolah dulu ya?)

Ibu : nem laa. baed dhlk , saeid ealaa altanzif , thuma aistamara fi ghasl al’atbaq. (iya li. setelah itu bantu menyapu ya terus cuci piring ya.)

Laylaa : nem al’am. (iya bu)

Ibu : baed dhalik. la tans ‘an takhudh dasha walaistimrar. (setelah itu. kamu jangan lupa mandi terus solah ashar ya.)

Lylaa : al’umu jayid. lahqaan , fi ‘ayi waqt tadhhab ‘iilaa albayt lildaras? (baik ibu. nanti ibu pulang pengajian jam berapa?)

Ibu : ‘adhhab ‘iilaa albayt qabl almaghrib. ‘iidha kan ladayk alwaqt , yrja alma’ alnabatat ‘amam almanzil , ya sydy? (pulang sebelum maghrib. kalau kamu sempat nanti tolong sirami tanaman di depan rumah ya li?)

Laylaa : al’umu jayidat. (baik bu)

Percakapan Mengajak Makan dengan Bahasa Arab

Inilah contoh kata percakapan bahasa Arab sehari-hari dan artinya yang mudah dihafal untuk mengejak teman makan dengan bahasa yang mudah dan singkat.

Percakapan Bahasa Arab Mengajak Makan

Anisa    : Assalamualaikum alluwlu. hal ‘ant mashghul. (Assalamualaikum Lulu. Kamu sedang sibuk tidak?)

Lulu      : Waalaikumsalam Nisa. ghyr mashghul. ma hu alkhata? (Waalaikumsalam Nisa. Tidak sibuk. Ada apa nis?)

Anisa    : ghyr mashghulin. hal ‘astatie musaeadatak? (Tidak sibuk nis. Ada yang bisa saya bantu?)

Lulu      : ‘urid ‘an akhadhik litanawul altaeam bialkharij , hal yumkinuk dhlk? (aya mau mengajak kamu makan diluar nis, bisa?)

Anisa    : ma hu alwaqat? (Jam berapa nis?)

Lulu      : baed duhur nis. (Sehabis duhur nis.)

Anisa    : yumkinuk , walakun ‘atlub minkum awlaan mae waldi. (Boleh tapi aku minta ijn dulu sama orangtuaku ya lu.)

Lulu      : hsnana. ‘iidha hasalt ealaa ‘iidhan , daeni ‘aqul naem. ( Oke nis. Kalau udah dapat ijin aku kabarin ya.)

Anisa    : naem. (Iya nis.)

Lulu      : madha turid ‘an takil ‘am la? (Kamu penginnya makan apa nis?)

Anisa    : ‘urid ‘ana ‘akl al’arz mae alkhadari. (Aku pengin makan nasi sama sayuran nis.)

Lulu      : nem , sanajid mkanana litanawul altaeam meana , naem.( Iya nis nanti kita cari tempat makannya sama-sama ya.)

Anisa    : hasanana. (Oke nis.)

Lulu      : ‘ana fi aintizar al’akhbar mink , wa’iikhwanuh. (Aku tunggu kabarnya darimu ya nis.)

Percakapan Bahasa Arab Penjual dan Pembeli

Apabila kamu baru pertama kali ingin melakukan pembelian di pasar menggunakan percakapan bahasa Arab maka bisa mempelajari bahasa Arabnya yang terdapat di bawah ini.

Percakapan Bahasa Arab Penjual dan Pembeli

Penjual : asif al’umi , ‘urid shira’ 1 kylwjram aldijaj hunak? (Maaf ibu, saya mau beli ayam 1 kilogram ada?)

Pembeli: hunak sayidati turid aldijaj ‘am la? (Ada bu. Mau ayam potong ataupun bukan?)

Penjual: nem ‘iikhwanih aldijaj. (iya ayam potong bu.)

Pembeli: faqat aldijaja? (Sudah ayam saja bu?)

Penjual: hunak rubue kilughramat min alfilfil alhari , alsabanikh , wakhidar alfawl alsudanii , bial’iidafat ‘iilaa albasl al’ahmar walthawm. (Ada cabai seperempat kilo, sayur kangkung, dan sayur kacang, ditambah sama bawang merah dan bawang putih ya.)

Pembeli: nem , hadha hu kl khmst wsbeyn ‘alf rubiati. ‘ay almazid min al’iidafat?( Iya bu ini semuanya tujuh puluh lima ribu rupiah. Ada tambahan lagi?)

Penjual: ma alfakihat ldik? (Ada buah apa bu?)

Pembeli: hunak eshrwn kylwghramana min fakihat alburtaqal. (Ada buah apa bu?)

Penjual: qad la tashtari? (boleh kurang bu?)

Pembeli: may ma’am kam turid almusawamata? (boleh bu. mau nawar berapa?)

Penjual: ‘atlub eshrt alaf bw? (saya minta sepuluhribu puluh bu?)

Pembeli: asif sayidati la ymkn ‘an yakun rakhisana jidana. (maaf bu tidak bisa itu terlalu murah.)

Penjual: thuma taqadamat khmst eshr ‘alf , ya sydty?( kalau begitu saya tawar lima belas ribu ya bu?)

Pembeli: asif sayidati ghyr masmuh bih.( maaf bu belum boleh.)

Penjual: ‘iidha astataet fi waqt lahiq shira’ 3 kilughuramatin. (kalo boleh nanti saya beli 3 kilogram.)

Pembeli: ‘iidha kan al’amr kdhlk , sayidati. (kalo begitu boleh bu.)

Penjual: hadha hu almal. (ini bu uangnya.)

Pembeli: shukraan lak ‘amiy. (terimakasih bu.)

Percakapan Tema Liburan dengan Bahasa Arab

percakapan bahasa arab

pantau.com

kamu dapat melihat contoh percakapan bahasa arab dengan tema liburan yang menggunakan bahasa Arab dengan penggunaan bahasa yang sangat mudah dihafal, ini dia contoh kalimat arab dalam percakapan di bawah ini.

Percakapan Tema Liburan dengan Bahasa Arab

Asih      : ‘ayn dhahabat balams? (Liburan kemarin pergi kemana sa?)

Eka      : dhahabt ‘iilaa manzil aljidat , ealaa ‘ayi hali. ‘ayn ‘ant eatalih. (Aku pergi ke rumah nenek, sih. kalau kamu liburan kemana?)

Asih      : ‘iidha lm ‘adhhab ‘iilaa ‘ayi makanin. ‘ana ‘usaeiduk fi baye almahall. (Kalo aku tidak pergi kemana-mana. Aku bantuin bapak di warung berjualan.)

Eka      : waw , ‘ant saeid jdaan ‘an tatamakan min musaeadat walidak fi almanzil. (Wah kamu senang sekali bisa membantu bapakmu dirumah.)

Asih      : ‘ant aydana saeid bimuqabalat aljidat. (Kamu juga senang bisa bertemu nenek.)

Eka      : ma aldhy yajeal ‘iijazatak ‘akthar mutaea? (apa yang membuat liburanmu lebih menyenangkan sih?)

Asih      : min almumtie ‘an ‘altaqi bialjidat wa’an ‘abqaa hunak. (Hal menyenangkan aku bisa bertemu nenek dan menginap disana.)

Eka      : ‘ant saeid li’anah yumkinuk ‘akhadh ‘iijazat kharij almadinati. (Kamu senang karena bisa berlibur ke luar kota ya.)

Asih      : saeaydun. lakunaha mutaeibat jiddaan li’anaha mutaeabatun. (Senang. Tapi cukup melelahkan karena kecapean.)

Eka      : walakun rahlatak yjb ‘an takun tajribat la tansaa ‘alays kadhalk? (Tapi perjalananmu pastinya menjadi pengalaman yang tak terlupakan bukan?)

Asih      : nem , ldhlk laday khabratin. ‘awh nem laday hadayana tadhkariat min manzil aljidat lika. (ya sih jadi punya pengalaman. Oh iya aku punya oleh-oleh dari rumah nenek buat kamu.)

Eka      : shukraan eashi. ‘asheur bialdayq. (makasih Asih. Aku jadi merasa merepotkan)

Asih      : lays haqaaan. ealaa alrahab walsaea. (Tidak eka. Sama-sama ya.)

Percakapan Sehari-hari Menggunakan Bahasa Arab

Untuk lebih mudah dalam belajar percakapan bahasa Arab maka sebaiknya kamu ketahui contoh percakapan sehari-hari dalam contoh penggunaannya dalam dialog percakapan yang terdapat di bawah ini.

Percakapan Sehari-hari Menggunakan Bahasa Arab

Najwa   : einun hal tanawalat hdha alghada’a? (Ainun sudahkah kamu makan siang ini?)

Ainun    : balfel najwaa. hal ‘akalat? (Sudah Najwa. Kamu sudah makan?)

Najwa   : last einun. (Belum Ainun.)

Ainun    : tanawul ‘awal najwaa. baed tanawul altaeam , sanaqum bimahamin madrasiat thuma naleab meaan. (Makan dulu Najwa. Setelah makan nanti kita mengerjakan tugas sekolah lalu main bersama.)

Najwa   : hsnaan einun. (Baiklah Ainun.)

Ainun    : thum ‘adhhab lilmunzil litanawul altaeam awlaan huh. baed dhlk ‘adhhab ‘iilaa munzilik lilqiam bialmuhimati. (Kalau begitu aku pulang makan dulu ya. Setelah itu aku ke rumahmu untuk mengerjakan tugas.)

Najwa   : hsnaan eayinuna. ‘ana fi antizarik fi almanzil. (Oke Ainun. Aku tunggu kamu dirumah ya.)

Ainun    : ‘arak lahqana. (Sampai jumpa.)

Percakapan tema Kesehatan dengan Bahasa Arab

Untuk lebih menambah jumlah kosatakan dalam percakapan bahasa Arab dalam tema kesehatan maka kamu bisa mempelajarinya dengan melihat percakapan yang ada di bawah ini.

Percakapan tema Kesehatan dengan Bahasa Arab

Lulu      : la ramy ‘anisa ramy alnifayat eushwayiya. yumkinuk ramyuha fi salat almuhamalati.( Anisa jangan membuang sampah sembarangan ya. kamu bisa membuangnya di tempat sampah.)

Anisa    : asif allawalu ‘ana ean tariq alkhata. (Maaf lulu aku tidak sengaja.)

Lulu      : fi almarat alqadimat la takarir maratan ‘ukhraa. (Lain kali jangan diulangi lagi ya.)

Anisa    : naem. (iya nis.)

Lulu      : ela alrghm min ‘anak tarmi bqlyl min alqamamat , ‘iilaa ‘ana alkhatar kabir lilghayat balnsbt lilbiyat almuhitati. (Walaupun kamu membuang sampah sedikit tetapi resikonya sangat banyak terutama untuk lingkungan sekitar.)

Anisa    : hdha sahihun. (begitu ya nis.)

Lulu      : bial’iidafat ‘iilaa altasabub fi talawuth albiyat , ymkn ‘an yatahawal ‘iilaa eamil fi alkawarith altabieiat mithl alfayadanati. (selain menimbulkan pencemaran lingkungan ternyata dapat menjadi faktor bencana alam seperti banjir.)

Anisa    : klu alhaqi , wa’iikhwanuhu. ln ‘atrikaha baed alan.( Baiklah nis. aku tidak akan membuang sampah sembarangan lagi.)

Percakapan Ibu dengan Anaknya di Rumah

Ini dia contoh percakapan bahasa arab antara ibu dengan anaknya saat di rumah yang sangat mudah dipahami yang akan membantu kamu dalam menghafal kosakata bahasa Arab di bawah ini.

Percakapan Ibu dengan Anaknya di Rumah

Ibu        : hal darast allaylata? (Ani kamu sudah belajar malam ini?)

Ani       : balfel al’um. (Sudah ibu.)

Ibu        : baed altaelum , la tansaa tanawul altaeam. (Setelah belajar jangan lupa makan ya.)

Ani       : nem , al’um. (Iya ibu.)

Ibu        : walakun la tunam bialkusul , fahdha lays jydana lilsiha (tapi jangan tidur kemaleman ya tidak bagus untuk kesehatan)

Ani       : nem , ‘ama jayidat. (Iya baik ibu.)

Demikian contoh percakapan bahasa arab yang dapat kamu jadikan contoh, panduan, maupun refrensi dalam belajar bahasa arab dan mengerjakan tugas kalian. Sekian dari cakmaman semoga bermanfaat.

Leave a Reply